Onze activiteiten

Er is een actief gemeenteleven waarbij veel mensen zich inzetten voor elkaar, zowel binnen als buiten de gemeente, zowel zichtbaar als minder zichtbaar. Zowel praktisch als geestelijk

Vieren
De kerkdienst wordt door veel gemeenteleden gezien als de kern van gemeente-zijn en als inspiratiebron voor de rest van de week. Wij hechten aan een eredienst die inspireert en aanzet tot nadenken.

Ontmoeten
De mogelijkheid tot het elkaar ontmoeten is erg belangrijk om echt gemeenschap te kunnen zijn. Daardoor leren we elkaar kennen en kunnen we weten wat ons drijft en bezighoudt. Op die manier is ontmoeting ook voorwaardenscheppend voor de zorg voor elkaar. Ieder lid van de gemeente aangemoedigd om te zien naar elkaar maar vooral ook buiten de gemeente.

Leren
Wij geloven dat de boodschap van Jezus Christus zeggingskracht heeft voor alle generaties. Tegelijkertijd zien we dat de geloofsbeleving van de generaties erg verschillend is. Het gesprek tussen de generaties is van groot belang om van elkaar te kunnen leren en samen gemeenschap te kunnen zijn.In dit kader streven we naar een gevarieerd aanbod van onderwijs.

De Diamant gemeente wil een lerende gemeente zijn. Als mensen kunnen wij leren van de uitleg van Gods woord en van de ontmoeting met elkaar. Leren zien we in onze gemeente vooral als onderdeel van vieren en ontmoeten. Om te kunnen leren van elkaar zijn openheid en respect essentieel. Wij willen daarop naar elkaar en naar buiten aanspreekbaar zijn.

Dienen
Het dienen krijgt binnen de gemeente vooral vorm in de zorg voor elkaar als gemeente. De waarde die wordt toegekend aan de gemeenschap is groot en daarom houden we elkaar ook op een positieve manier in het oog: gesprek, hand- en spandiensten, aandacht. Maar ook buiten de gemeente proberen wij daar waar nodig en mogelijk dienend bezig te zijn.