Ontmoetingen

Bij de aankoop van de Triomfatorkerk is de wens uitgesproken dat het gebouw een bredere functie moet krijgen dan alleen als onderdak voor onze zondagse samenkomsten.

Ontmoetingen

Een aantal keer per jaar organiseren wij daarom een Ouderenmaaltijd. Leden van onze gemeente bereiden een maaltijd voor de oudere gemeenteleden en gasten. Een hoop gezelligheid, mooie gesprekken en lekker eten. Weet dat ook u welkom bent.

Maar er worden ook andere ontmoetingen georganiseerd. Er heeft ook al een aantal keer een vrouwen ontbijt plaatsgevonden.

Daarnaast biedt het gebouw ook onderdak aan diverse koren en acticiteiten op sociaal/maatschappelijk gebied.