Samenkomsten

Omdat de gemeente een streekgemeente is en de leden dus vrij ver van elkaar vandaan wonen, worden de zondagse samenkomsten door veel leden als kern van het gemeente-zijn gezien.

Samenkomsten

Normaal gezien houden we welke zondag twee kerkdiensten, maar t.g.v. Corona wordt momenteel alleen 's morgens een dienst gehouden. Er is aandacht voor jong tot oud. We lezen uit de Bijbel, bidden en zingen. We luisteren naar Gods boodschap voor ons leven. In de ochtenddienst is er een speciale plek voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Die noemen we de Gideons, vernoemd naar een (krijgs)held uit de Bijbel in de tijd dat het volk Israël in de bijbel nog geen koning had. Tijdens de Gideons  wordt op vaak creatieve wijze een Bijbelverhaal uitgelegd.

We komen  in ons kerkgebouw in Barendrecht. De morgendienst start normaal gezien om 10.00 uur en de middagdienst om 16.30 uur.

Voor velen is dat een belangrijk moment om zowel God als elkaar te ontmoeten en ook samen avondmaal te vieren. Gasten nodigen we ook van harte uit dit met ons mee te vieren als je Jezus als je persoonlijke Redder kent.

De gemeente staat in de gereformeerde traditie. 

Er zijn tal van talenten aanwezig op liturgisch en muzikaal gebied. Deze worden al actief ingezet en we wensen dat meer mensen worden gestimuleerd die talenten ook gewoon te laten zien. 

I.v.m. Corona maken we momenteel gebruik van een systeem wat gemeente uitnodigd om een dienst bij te wonen. Dit omdat we niet meer dan 60 bezoekers mogen ontvangen. Wilt u een uitnodiging ontvangen voor een dienst dan kunt u zich hier aanmelden.