Diaconaal fonds voor bijzondere noden

BARENDRECHT - Op 25 maart 2020 is de Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht ('Noodfonds')  opgericht. Dit Noodfonds stelt zich ten doel om Barendrechtse gezinnen en alleenstaanden met een laag besteedbaar inkomen te helpen als zij plotseling worden geconfronteerd met een materieel of financieel probleem. Voorbeelden van zulke problemen zijn een kapotte wasmachine, een kapotte koelkast of een kapotte fiets. Het Fonds stelt zich ten doel om binnen drie werkdagen voor een oplossing te zorgen door de kosten van reparatie of vervanging op zich te nemen.

Het Noodfonds is voor alle Barendrechters met een laag besteedbaar inkomen, en maakt nadrukkelijk geen onderscheid naar geloof, ras of welke andere identiteit dan ook.

Het Noodfonds ontvangt zijn middelen van de Barendrechtse kerken, en zal daarnaast een beroep doen op andere maatschappelijke organisaties, op bedrijven en op particulieren.

Ook hoopt zij op financiële steun van de Gemeente Barendrecht.