Rijnmond Mission | Verre Naasten

Wereldwijd kennen 2 op de 3 mensen Jezus niet als hun persoonlijke Redder en Verlosser. Nederland is in dat opzicht geen uitzondering. Daarom ondersteunt Rijnmond Mission | Verre Naasten missionaire projecten in eigen land: in het Rijnmond-gebied. Daar dragen verschillende missionaire werkers de bevrijdende boodschap van Jezus uit, in woorden én daden!

Informatie

De GKv-kerken van de classis Hoogvliet en de classis Rotterdam geven gezamenlijk invulling aan hun missionaire roeping, onder de vlag van Rijnmond Mission | Verre Naasten. Eerder gebeurde dit vanuit Missionaire Arbeid Rijnmond (MAR). De samenwerkende kerken zijn intussen onderdeel van het Landelijk Samenwerkingsverband Mission.