Voedselbank Barendrecht

De Stichting Voedselbank Barendrecht wil enerzijds direct mensen helpen die onder een bepaald bestaansminimum leven door middel van het verstrekken van voedselpakketten en anderzijds de verspilling van voedsel tegengaan.

Voedselbank Barendrecht

Medio 2004 hebben enkele vertegenwoordigers van de diaconiën van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk (PKN) het plan opgevat om een paar gezinnen te helpen en na kontakten te hebben gelegd met de Voedselbank Rotterdam konden daar een aantal voedselpakketten worden opgehaald en in Barendrecht worden uitgedeeld. Al gauw bleek dat er veel meer gezinnen waren die ver onder het bestaansminumum leefden en die een noodpakket goed konden gebruiken. Hierdoor werd de samenwerking geconcretiseerd door de oprichting van de Voedselbank Barendrecht, als steunpunt van de Voedselbank Rotterdam.

Sinds mei 2009 is de Voedselbank Barendrecht een stichting geworden en vanaf de oprichting aangesloten bij de landelijke en regionale organisatie van de officiële Voedselbanken. Hierdoor werkt zij ook volgens de door landelijk en regionale Voedselbanken opgestelde eisen en voorwaarden.
Tevens heeft Stichting Voedselbank Barendrecht vanaf 1 januari 2010 een ANBI-beschikking.

In maart 2014 is de Stichting Voedselbank Barendrecht los komen te staan van de Voedselbank Rotterdam en is een zelfstandige Voedselbank geworden.In overleg met de Voedselbanken Zwijndrecht en Rotterdam is afgesproken dat de Voedselbank Barendrecht ook de inwoners van Heerjansdam (gemeente Zwijndrecht) en Portland (gemeente Albrandswaard) die aan de criteria voldoen van een voedselpakket voorziet.