Eenwording tot Nederlandse Gereformeerde Kerken

Op 1 mei vindt de officiële vereniging plaats van onze kerkverbanden. De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken vormen vanaf dat moment de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Hiernaast zie je het nieuwe logo dat deze kerken vanaf nu zullen dragen.

Eenwording tot Nederlandse Gereformeerde Kerken

Die vereniging is een gedenkwaardig moment. Hij maakt een einde aan een breuk die zich ruim vijftig jaar geleden voltrok. Vanaf dat moment zijn we lange tijd gescheiden wegen gegaan. Gelukkig is er in de loop van de tijd een andere beweging op gang gekomen. Steeds vaker hebben we elkaar ontmoet en gesproken en daardoorheen is het vertrouwen gegroeid dat we als kerken binnen één nieuw kerkverband verder kunnen gaan.

Plaatselijk is die beweging naar elkaar toe ook zichtbaar geworden. Er zijn in het land verschillende ‘samenwerkingsgemeenten’ ontstaan die in de praktijk als één gemeente functioneerden. En verder zijn er vele lichtere vormen van samenwerking gegroeid. In Barendrecht hebben we de zomerdiensten de afgelopen jaren bijvoorbeeld samen gehouden en vorig jaar is er een gezamenlijke belijdeniscatechese geweest.

We willen de landelijke eenwording hier in Barendrecht vieren met een gezamenlijke dienst op 14 mei. De dienst wordt gehouden in de Triomfatorkerk en begint om 10.00 uur. Ds. Herman Scheffer zal in de dienst voorgaan. De muziek wordt verzorgd door een gezamenlijke muziekgroep. Voor de jonge kinderen is er crèche en voor de kinderen van groep 1-8 is er Bijbelklas.

In de dienst staat het thema ‘eenheid’ centraal. We luisteren naar het gebed van Jezus in Johannes 17. Vreugde om de hervonden eenheid staat centraal. Al beseffen dat de breuk van lang geleden bij sommigen ook littekens heeft achter gelaten. Dat maakt ons nederig. Toch zijn we God dankbaar dat we als kerken een nieuwe weg mochten vinden. Het is ons gebed dat zijn zegen erop zal rusten.

De kerkenraden van de Diamantgemeente en de Maranathakerk.