De eerste gezamenlijke eredienst als Nederlandse Gereformeerde kerk

De eerste gezamenlijke eredienst als Nederlandse Gereformeerde kerk in de Triomfatorkerk.

Het is een prachtige zonnige dag. We vieren het feest van hereniging op deze dag. De kerk stroomt al vroeg vol.
Het is genieten om met zoveel mensen uit twee kerkverbanden te vieren dat we verder gaan als één kerkverband.

Ds. Herman Scheffer is onze voorganger en de band is verdubbeld en zijn goed op elkaar ingespeeld.
We zingen uit volle borst uit Opwekking ‘U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar.’
In het kindermoment worden de kinderen uitgenodigd een test te doen of we met elkaar kunnen samenwerken.
Twee flinke lichte voetballen gaan de lucht in om tegen de achtermuur te belanden en visa versa weer terug.
Ja hoor, de voetballen zijn goed omhoog gehouden. Samenwerking gelukt! Ontspannen sfeer in de kerkzaal. 
De preek is gekozen uit Johannes 17 waarin Jezus tot zijn Vader bidt, vurig, dat Zijn kinderen één zijn zoals Wij.
Zodat de liefde waarmee de Vader Jezus liefhad in hen zal zijn. Daarna vieren we samen de Maaltijd van de Heer en zingen het lied van Sela ‘U nodigt mij aan tafel’.
In lange rijen lopen de gemeenteleden naar voren om brood en wijn te ontvangen. Psalm 103 klink daarna met ‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren’. 
In de Toewijding klinken de gebeden vanuit de beide kerken om eenheid, om liefde voor elkaar, om zorg over de zieken. Met het lied: ‘Heer, U bent mijn leven’ en de zegen van God verlaten we het kerkgebouw en ontmoeten we elkaar buiten in de zon met koffie/thee en veel gebakken koek en cake. Het is dubbel feest vandaag. Na zoveel jaar gescheiden optrekken in eenheid samen weer hersteld.  Dankbaarheid overstemt ons hart!