Corona

Corona en de gevolgen voor onze samenkomsten

Corona

In december 2020 heeft de regering weer een lockdown afgekondigd. De kerkenraad heeft in aansluiting hierop besloten om de samenkomsten die tot op dat moment plaatsvonden met maximaal 30 bezoekers, tot nader order om te zetten in on-line diensten. Dit geldt ook voor alle overige kerkelijke activiteiten als mentoraat, bijbelstudies, vergaderingen enz. 

Zodra er weer verruimingen van de geldende Corona maatregelen worden afgekondigd, zal bekeken hoe en in welk tempo we de activiteiten weer kunnen hervatten.